We zijn in staat om de planning en de uiteindelijke realisatie dichter bij elkaar te brengen. Hiermee kan efficiënter gewerkt worden en kan de klant specifieker geïnformeerd worden. Hierbij kan gedacht worden aan interactief informeren van afwijkingen in het tijdschema. 

Proces

Om deze uitdaging aan te gaan zal er als eerste inzicht worden verschaft van procesdata, planningsdata en locatie data.

Procesdata betreft de beschikbare data over het gevoerde proces. Dit heeft betrekking op doorlooptijden, voorraden etc.

Planningsdata heeft betrekking op de planningen uit het verleden, de verwachte eenheden in de toekomst. Ook heeft dit betrekking op de capaciteit van de beschikbare mensen en middelen.

Bij locatie data denken we aan de locaties van een product of dienst. Ook concentraties en lokale beperkingen zijn hier voor van belang.

Planning

Proof of Location

De locatie data halen we uit het proces “Proof of Location”. Hierin registreren we de gerealiseerde aangedane locaties. Deze worden afgezet tegenover de planning. Hiermee kan het verschil worden berekend. 

Met dit inzicht in verschil kan het proces naar de toekomst toe worden bijgesteld. Ook stelt het u in staat om real-time te sturen en te informeren.

Inzicht

Met dit product kan inzicht gekregen worden in de loctie en tijd volgens planning. Ook is er real-time inzicht voorhanden van de realisatie. Hiermee zijn we in staat om dynamische bloktijden te geven. Deze bloktijden worden bijgesteld naarmate de werkdag verstrijkt.

Dit stelt u in staat om kleinere bloktijden af te geven. Ook bent u transparant in de realization.

Dit stelt uw klant in staat nauwkeuriger de aankomst te krijgen van uw medewerker en geeft geen false verwachtingen meer.