Middels geografische selectie van een bepaald gebied zoals; woonplaats, gemeente, CBS buurt of postcode, kan gekomen worden tot de onderliggende postcode of adressen. Hiermee is het mogelijk om postcode of adres data te genereren wanneer enkel een bovenliggende aggregatie bekend is.  

Door deze data, of gebied-, selectie bent u in staat om eenvoudig adresdata te printen, exporteren of aan te bieden aan “Proof of Location”.

Gebiedsselectie

Als input kan alle data dienen die een geografisch component kennen, of daaraan te relateren is.

Onderstaand de standaard ruimtelijke data bronnen die ontsloten zijn om op te kunnen selecteren.

  • Gemeente
  • Woonplaats
  • Postcode
  • CBS data
  • BAG data


Data selectie

Wanneer er een gebiedsselectie gemaakt is kan gekozen worden welke data geraadpleegd dient te worden. 

Het kan zijn dat alle data teruggegeven dient te worden, maar het kan ook zijn dat er een extra data selectie plaats moet vinden.

Hiermee is het mogelijk om in een bepaald gebied specifieke data te kunnen raadplegen. Bijvoorbeeld alle koopwoningen in een bepaalde woonplaats.

Data selection

Select Fast and Smart data based on a loction

Those tool make it easy to make a location based selection on the map, select data restrictions and get the onderlayed data to follow the proces

data

Intelligence

Door op een slimme manier de kaart aan de data te koppelen ontstaat er een dashboard dat snel en gebruiksvriendelijk de juiste informatie geeft. Binnen 3 klikken is het mogelijk om de juiste data te hebben inclusief een visuele overzichtskaart.

Output

Als output zijn er 3 mogelijkheden;

  • PDF print
  • Data export naar .csv
  • Data export naar “Proof of Location”
Data Selectie
Rapport

Download

Onderstaand is de product brochure beschikbaar

Toepassingsgebieden

Toepassingsgebieden