De zorg voor ouderen die thuis blijven wonen neemt toe. Niet alleen in aantal, maar ook in complexiteit van de zorgvraag. Hierdoor groeit de vraag naar wijkverpleging en thuiszorg. Steeds meer partijen stappen in deze groeiende dienstverlening.

Dagelijks gaan vele honderden zorgmedewerkers van zorgaanbieders de straat op naar de cliënten. Vooraf kan middels een planning inzicht gegeven worden welke zorg waar geleverd zal gaan worden door wie.


“Hoe houd ik controle op de realisatie en is deze ook gelijk aan de planning?”

Elke dag registreren we de te verrichten activiteiten op de verschillende locaties. Deze worden gekoppeld aan de locaties en medewerkers. Wanneer nu de zorgmedewerker bij de cliënt komt, zal middels locatiebepaling een registratie plaatsvinden. Ook wanneer de medewerker weer vertrekt, zal deze registratie plaatsvinden. Als er nu een afwijking is in werktijd of locaties tussen de planning en de realisatie, dan kan hier direct op gestuurd worden. De medewerker hoeft hier niets voor te doen. Deze registraties zijn 100% technisch en gebeurd automatisch. Deze registratie kan ook als bewijslast dienen voor de verrichte activiteiten. Hiermee kan bijvoorbeeld de gemeente controle uitoefenen of de ingediende zorgdeclaratie kloppend is.

Hiermee zijn we in staat om de zorg aan huis efficiënter, inzichtelijker en betrouwbaarder te maken.

“Ik kan geen sluitende bewijslast overleggen van de verrichte activiteiten op de verschillende locaties”

Hand

Voor uw zorgmedewerker zal de werkdruk naar beneden gaan, administratielast dalen en hierdoor meer uren kunnen spenderen aan het echte werk.


Graag zetten we onze diensten ook bij u in. U kunt ons contacten voor een vrijblijvend gesprek