De techniek die we inzetten voor onze producten kunnen we ruwweg opdelen in onderstaande drie onderdelen. Deze drie onderdelen kunnen gezamenlijk worden ingezet, maar ook afzonderlijk van elkaar. Wanneer u al een rapportage omgeving heeft kan het zijn dat we enkel data hoeven aan te leveren en kan het stuk dashboard komen te vervallen. Ook kan het zijn dat de app niet nodig is omdat u al een device heeft die GPS data registreert. Voor het product “Proof of Location” kan dan de app ook komen te vervallen. 

Het onderdeel “Intelligence” zal altijd blijven bestaan. 

Onze app voorziet uw medewerkers van werkinhoudelijke acties. Ook noteert hij de locatie en tijd van een activiteit. Deze data is live verbonden met onze intelligente achterkant

De intelligente achterkant zorgt ervoor dat de de verzamelde data verwerk wordt en dat hier waarde aan wordt toegekend. Ook is dit de plek waar, middels API’s, de data voorziening geregeld wordt.    

We zijn in staat om live informatie van locatie en activiteit weer te geven in het dashboard. Hiermee bent u in staat om snel te acteren op de actuele situatie. Ook is het mogelijk om bepaalde trends snel te kunnen ontdekken.